SBM bygg & ENTREPRENAD AB

 

 

Besöksadress:

Hjälmarvägen 75

702 86 Örebro

SBM är din byggfirma i Örebro

takbyte

Hur ofta ska ett tak bytas?

Det kan variera mycket på när det är dags att byta tak, men det finns några generella

riktlinjer:

-Papptak 15-20 år

-Takpannor 30 år

-Bandtäckt plåt 40 år

 

 

 

 

Vad det kostar att byta ett tak är väldigt generellt och beror på en mängd olika

omständigheter. som tillexempel storlek på tak, val av takbeklädnad, plåtar, snöras

om det finns skorsten eller andra genomskärningar som behöver göras.

Takpannor av betong eller lertegel, tvåkupiga. (Enkupigt lertegel är något dyrare),

plåttak kostar cirka 1000 kronor per kvadratmeter tak inklusive material och

arbetskostnad.

Profilerad takplåt kostar cirka 400 kronor per kvadratmeter tak.

I dessa riktpriser ingår inte kostnader för takgenomföringar, takavvattning, taksäkerhet

eller kostnad för byggnadsställning.

 

 

Vi är utbildade i matakis fuktkunskap vilket gör att vi kan lämna 30 års garanti på deras takduk när vi lägger om erat tak. Garantin gäller mellan fastighet och Mataki, vilket betyder att ni får tillbaka på garantin även om vi inte skulle finnas kvar.